Fastighetsbeteckning - hur används det? illustration

Fastighetsbeteckning – hur används det?

Fastighetsbeteckningen är en unik identifierare för varje fastighet i Sverige. Den består vanligtvis av ett namn som ofta är kopplat till orten eller området och en siffra som tillsammans entydigt anger vilken fastighet det handlar om. Fastighetsbeteckningen är viktig för en rad olika processer, såsom fastighetsöverlåtelser, pantförskrivningar och inte minst för de kommunala taxerings- och … Läs mer