Bostadsområden och stadsdelar Uppsala

I Uppsala finns det många områden som är populära när du ska köpa eller hyra bostad i Uppsala. Här hittar du information om några av de områden i Uppsala som är attraktiva.

Fålhagen

Fålhagen är en av de allra populäraste stadsdelarna i Uppsala med 6261 invånare 2007. Området består idag mest av äldre villor och bostadsrättshus... Läs mer

Luthagen

Luthagen är en stadsdel i Uppsala belägen strax nordväst om centrum. Den gränsar till stadsdelen Fjärdingen på andra sidan Skolgatan och Svartbäcken... Läs mer

Kapellgärdet

Centralt och bekvämt i en expansiv region Sveriges fjärde största stad Uppsala har genomgått en rad förändringar de senaste åren. Staden växer i... Läs mer

Svartbäcken

Svartbäcken är en stadsdel i norra Uppsala. Omnämnt som Svartabek - efter ett biflöde som ansluter till Fyrisån strax norr om Skolgatan i centrala... Läs mer

Industristaden

Bara en kilometer från Stora Torget i Uppsala växer en helt ny stadsdel fram. Här förvandlas ett gammalt industriområde till nya moderna kvarter med... Läs mer

Norby

Norby är en stadsdel i Uppsalas södra delar, mellan Eriksberg och Valsätra, främst bestående av villor och radhus. Centrum finns vid Svamptorget. Norby... Läs mer

Sunnersta

Sunnersta är en stadsdel i södra Uppsala och Gottsunda församling med 5 527 invånare (2006)[1]. Sunnersta ligger vid Fyrisåns utlopp i Mälaren och är... Läs mer

Valsätra

Valsätra är en stadsdel i Uppsalas södra delar, norr om Gottsunda och söder om Norby. Bebyggelsen består främst av låga hyreshus och villor. Det finns... Läs mer

Nåntuna

Nåntuna är en stadsdel cirka 5 km sydost om centrala Uppsala med ungefär 1 500 invånare. Nåntuna bildar den västligaste delen av ett sammanhängande... Läs mer

Eriksberg

Eriksberg är en stadsdel i Uppsala som ligger ca 3-4 km väster om centrum, intill Hågadalen-Nåstens naturreservat. Områdets äldsta del utgörs av... Läs mer

Alsike

Alsike är en villatät tätort i Knivsta kommun. Alsike och Knivsta är en av sveriges snabbast växande tätorter. Det finns en äldre del av Alsike, Gamla... Läs mer

Berthåga

Berthåga, stadsområde bestående av villor, beläget mellan Luthagen och Stenhagen i västra Uppsala. Området har fått namn efter byn Berthåga, omnämnd... Läs mer

Kåbo

Uppsala har få villor från 1800-talet. Det var först under 1900-talet som villabebyggelsen på allvar gjorde entré i stadsbilden. Stadsplanearkitekten... Läs mer

Herrhagen

Herrhagen är en del av Stenhagen med mycket villor och radhus. Just nu växer denna del av Uppsala väldigt snabbt och många barnfamiljer bor här. Läs mer

Höganäs

Höganäs är en stadsnära stadsdel i Kvarngärdet alldeles brevid populära Fålhagen och Kapellgärdet. Här finns nästan bara bostadsrätter byggda på... Läs mer

Salabacke

Sala backe (Salabackar) är en stadsdel i Uppsala. Dess gränser är Tycho Hedéns väg i väster mot Fålhagen, Vaksalagatan i norr mot Gränby,... Läs mer

Årsta

Årsta är en stadsdel i Uppsala, belägen i nordost, mellan Gränby Centrum och Fyrislund, med Årsta centrum som ungefärlig mittpunkt. Centrum har på... Läs mer

Knivsta

Knivsta är en tätort i Uppland och centralort i Knivsta kommun, Uppsala län. Orten ligger vid järnvägen 48 km norr om Stockholm och 18 km söder om... Läs mer

Örsundsbro

Orten delas av Örsundaån i en sydlig och en nordlig del. I ån går gränsen mellan Gryta och Fröslunda församlingar, tillika gränsen mellan gamla... Läs mer

Gottsunda

Gottsunda är en stadsdel i Uppsala (cirka 7 km sydväst om Uppsala centrum) med bebyggelse framför allt från 60- och 70-talen, inklusive skola från 1976... Läs mer

Rickomberga

Rickomberga är en stadsdel i Uppsala med byggnader som byggdes främst på 1990-talet. Den ligger i den västra delen av staden, intill Ekeby, Berthåga,... Läs mer

Flogsta

Flogsta är en stadsdel i Uppsala, som ligger i västra utkanten cirka 3 km från centrum. Stadsdelen är främst ett studentområde och är uppbyggd runt... Läs mer

Ulleråker

Ulleråker, var fram till 1980-talet helt och hållet ett sjukhusområde med ett av landets största mentalsjukhus. Numera är Ulleråker en stadsdel i... Läs mer

Ultuna

Ultuna är en stadsdel i södra Uppsala, där bland annat Sveriges lantbruksuniversitets huvudcampus finns. Här bedrivs utbildning främst av agronomer. På... Läs mer

Gamla Uppsala

Gamla Uppsala är ett historiskt område i Uppland i Gamla Uppsala församling, Uppsala kommun i Uppsala län. Där finns bland annat de berömda Uppsala... Läs mer

Bergsbrunna

Bergsbrunna är en stadsdel i Uppsala, området tillhör Sydöstra staden, beläget 7 km från centrala Uppsala. Järnvägen Uppsala-Stockholm passerar... Läs mer

Enköping

Enköping är en tätort (stad) i Uppland och centralort i Enköpings kommun, Uppsala län. Med sina 20 204 invånare är det länets näst största tätort... Läs mer

Heby

Heby är en tätort och centralort i såväl Västerlövsta församling som Heby kommun. Tidigare var Heby ett centrum för tegelbruksindustrin i Sverige.... Läs mer

Håbo

Vid kommunreformen 1952 bildades Håbo kommun av kommunerna Häggeby, Kalmar, Skokloster, Yttergran och Övergran. Samtliga dessa tillhörde Håbo härad,... Läs mer

Tierp

Tierp är en tätort (köping) i norra Uppland och centralort i Tierps kommun, Uppsala län. Den ligger 61 km från Uppsala och 53 km från Gävle. Från... Läs mer

Älvkarleby

Älvkarleby, tätort i Älvkarleby-Skutskärs församling i Älvkarleby kommun, Uppsala län. Plats för bland annat Älvkarleby kraftverk samt... Läs mer

Östhammar

Östhammar är en tätort (stad) i Uppland samt centralort i Östhammars kommun, Uppsala län. Befolkningen uppgår till cirka 4600 personer. Staden är... Läs mer

Björklinge

Björklinge samhälle ligger cirka 20 kilometer norr om Uppsala, vid och på en mäktig grusås (rullstensås). Omedelbart öster om samhället ligger... Läs mer

Vreta

Vreta-Ytternäs är ett underbart litet bostadsområde ca 1 mil söder om Uppsala. Området består av ca 220 fastigheter varav de flesta nuförtiden är... Läs mer

Tunabackar

Tuna backar är en stadsdel i norra Uppsala, närmast nordväst om Svartbäcken. Tuna backar avgränsas av Svartbäcksgatan i öster, Fyrisån i väster,... Läs mer

Centrum

Uppsala centrum är ett område i centrala Uppsala, huvudsakligen beläget öster om Fyrisån och väster om järnvägen, runt Stora torget, men hit räknas... Läs mer

Sävja

Sävja är en stadsdel i Uppsala (cirka 6 km sydost om centrala Uppsala). Enligt SCB tätortsdefinition är Sävja en tätort i Uppsala kommun, då räknas... Läs mer

Vilan

Vilan är en stadsdel i Uppsala. Området tillhör Sydöstra staden och ligger ca 5 km sydost om centrala Uppsala. Bebyggelsen består främst av villor,... Läs mer

Storvreta

Storvreta är en tätort i Uppsala kommun, 15 kilometer norr om Uppsala. Den har tidigare klassats som ett stationssamhälle, men är idag, likt Vattholma,... Läs mer

Alunda

Alunda är en tätort i Östhammars kommun i Uppsala län och huvudort i Alunda församling och socken. Befolkningen uppgick 2005 till 2224 personer och... Läs mer

Gimo

Gimo är en tätort i Östhammars kommun fem mil nordost om Uppsala. Namnet kommer från det gamla ordet Gimmu.[2] Gimo är en gammal bruksort som än idag... Läs mer

Öregrund

Öregrund är en tätort (stad) i Östhammars kommun. Orten har omkring 1600 invånare, och är därmed en av Sveriges minsta före detta städer. Staden... Läs mer

Österbybruk

Österbybruk (Österby bruk) är en tätort i Östhammars kommun, Uppsala län. Österbybruk har cirka 2200 invånare. Kyrkligt tillhör Österbybruk Films... Läs mer

Skölsta

Skölsta, tätort i Uppsala kommun, nära Uppsalas östra utkant. Här har museijärnvägen Lennakatten en hållplats. Skölsta har tidigare varit främst... Läs mer

Rasbo

Rasbo härad var ett historiskt härad i mellersta Uppland. Det omfattade delar av nuvarande Uppsala kommun i Uppsala län. Häradet saknade köpingar och... Läs mer

Håga

Håga är en stadsdel i Uppsala som ligger omkring fyra kilometer väster om centrala Uppsala. Läs mer

Kvarnbo

Kvarnbo är ett område som ligger i utkanten av Uppsala. Kvarnbo ligger nära Stenhagen fast på andra sidan Enköpingsvägen. Kvarnbo var förr en liten... Läs mer

Kungsängen

Kungsängen är en stadsdel omfattande södra delen av Uppsala centrum öster om Fyrisån samt ängarna söder om den gamla stadsgränsen. Själva ängen som... Läs mer

Kvarngärdet

Kvarngärdet är en stadsdel i Uppsala, strax nordöst om citykärnan, avgränsad av Vaksalagatan i sydost, Ostkustbanan i väster, Gamla Uppsalagatan i norr... Läs mer

Nyby

Nyby är en stadsdel i norra Uppsala, mellan stadsdelen Löten och egentliga Gamla Uppsala. De största bostadsområdena är Nyby gård och Nyby centrum.... Läs mer

Danmark

Danmarks församling, sydost om centrala Uppsala, i Uppsala stift inom Svenska kyrkan var en del av Danmark-Funbo pastorat, och uppgick 1 januari 2010 i... Läs mer

Gränby

Gränby är en stadsdel i Uppsalas norra delar med 5 265 invånare (2005), beläget mellan Nyby och Löten i väster, och Salabacke i öster. Namnet Grän-by... Läs mer

Funbo

Funbo före detta församling består av flack och öppen dalgångsbygd mellan låga skogshöjder. Den genomkorsas av länsväg 282 samt Uppsala-Länna... Läs mer

Länna

Länna är en tätort i Uppsala kommun. Länna ligger 2 mil öster om Uppsala och drygt 2 mil väster om Knutby. Idag arbetar flertalet av Lännas invånare... Läs mer

Almunge

Almunge är en tätort i östra delen av Uppsala kommun ligger vid länsväg 282. Orten är uppdelad i två delar; den östra som av SCB definierar som... Läs mer

Stabby

Stabby backe och Stabbyskogen är en av stadens oaser. Här finner du spår efter inlandsisen, lämningar från forntiden, en gammal prästgård och varierad... Läs mer

Skutskär

Skutskär är en läns- och kommungränsöverskridande tätort, huvudsakligen belägen i Älvkarleby kommun i Uppsala län men även innefattande Harnäs i... Läs mer

Fålhagen Luthagen Kapellgärdet
Svartbäcken Industristaden Norby
Sunnersta Valsätra Nåntuna
Eriksberg Alsike Berthåga
Kåbo Herrhagen Höganäs
Salabacke Årsta Knivsta
Örsundsbro Gottsunda Rickomberga
Flogsta Ulleråker Ultuna
Gamla Uppsala Bergsbrunna Enköping
Heby Håbo Tierp
Älvkarleby Östhammar Björklinge
Vreta Tunabackar Centrum
Sävja Vilan Storvreta
Alunda Gimo Öregrund
Österbybruk Skölsta Rasbo
Håga Kvarnbo Kungsängen
Kvarngärdet Nyby Danmark
Gränby Funbo Länna
Almunge Stabby Skutskär
Nyhetsbrev